rss search

next page next page close

Laat drums beter klinken

Hier is een artikel dat zowel voor muzikanten (drummers) als technici zeer interessant is. Hoe een drumstel te stemmen, en dan even iets uitgebreider dan een drie-stappen-methode.

http://www.soundonsound.com/sos/aug10/articles/drum-tuning.htm


next page next page close

Geluidstechniek TIP

Van Christ Huff, professioneel kerkgeluidstechnicus:

When you notice a band member isn’t playing in time with their band mates, or looks confused, slightly boost the instrument they should be following in their monitor mix.  This can give them just what they need to get back to playing in time.  For example, if the guitarist isn’t playing in time with the drums, boost the kick drum and snare in their monitor mix.

Vertaald: Wanneer je merkt dat een teamlid geen goede timing heeft – of waneer deze verward kijkt – versterk dan het instrument dat deze persoon zou moeten volgen een klein beetje op de monitor. Dit zou net datgene kunnen zijn wat hij of zij nodig heeft om de timing te verbeteren. Als de gitarist bijvoorbeeld niet strak met de drummer meespeelt, moet je de kick en snare van het drumstel wat harder zet op de monitor van deze gitarist.

Meer weten over geluidstechniek? Kijk eens op onze technieksite!

http://www.vdkaudio.nl/wp2/meer-weten-over


next page next page close

Techniek kerkdienst

Onlangs hebben we onze techniek flink uitgebreid. Inmiddels kunnen we kleine én grote kerkzalen voorzien van licht en geluid. Qua licht konden we al een behoorlijk groot podium in het zonnetje zetten, maar nu kunnen we qua geluid ook grote kerkzalen vullen.

Hebben we dan via marktplaats een paar grote discoboxen ergens uit een boerenschuur gehaald? Nee. De speakers die we gebruiken zijn qua formaat klein, maar bevatten Class-D versterkers en leveren per stuk minstens een kilowatt. En dat is veel. We hebben een uitgebreide studie gemaakt van wat er allemaal op de geluidsmarkt te krijgen is en hebben de ideale kruising tussen vermogen, geluidskwaliteit en betaalbaarheid gevonden. We leveren daardoor niet alleen LEM en RCF, maar inmiddels ook de Yamaha DXS/DXR serie. En dat in combinatie met Soundcraft of Allen & Heath tafels. Wie er verstand van heeft, weet dat dat de juiste merken zijn!

Waarom die uitbreiding? Omdat het lastig is om goede techniek te vinden voor kerkdiensten. Als je een jeugddienst wilt houden, of een doopdienst op een externe locatie, of een jeugdweekend of gemeenteweekend houdt kun je kiezen uit a) een professioneel bedrijf (kwalitatief goed, maar vaak net wat te duur) of b) een particulier met een setje in de garage (zeer betaalbaar, maar kwalitatief twijfelachtig). Wij willen een mogelijkheid in het midden vormen. Een professioneel bedrijf dat precies datgene levert wat ook daadwerkelijk gebruikt gaat worden, wat een extra mijl loopt als het allemaal niet zo wil lukken, iets van de prijs haalt voor iedere kerk (10% korting op alles) en niet moeilijk doet over een dagje meer of minder.

Wil je meer weten over kerkdienst techniek? Ga dan naar onze site www.vdkaudio.nl


next page next page close

Vlucht naar de hemel

Bent u ook al druk aan het sparen? Want laten we eerlijk zijn. Een weekje Indonesië, Australië of Brazilië is al heel gewoon geworden. Misschien niet alledaags, maar voor sommigen onderons wel alle-jaars. Nee, wie op zoek is naar nieuwe ervaringen, moet niet op aarde zijn, maar in de hemel. De ruimte dan natuurlijk, want dat is nog net te betalen. Een vlucht met Virgin Galactic kost € 140.000 en dan zijn er volgens de laatste telling nog 284 wachtenden voor u. Duur? Nee hoor. Virgin Galactic is eigenlijk een prijsvechter. Het heeft binnenkort ook één belangrijke overeenkomst met Ryan Air: er is geen toilet aan boord.

Mensen zijn ervaringzoekers. We willen iets ervaren, hoe heftiger hoe beter. Zelfs Christenen – die best bestand zijn tegen een saai moment hier en daar – zijn daar niet van verschoond. Je hebt vast wel eens iemand horen zeggen: “Ik verlang naar een krachtige aanraking van Gods Geest.” En wat dacht je van:
Ik voelde de liefde van Jezus en kon niet ophouden met huilen.” Misschien heb je dit zelf wel eens gezegd: “Ik ervoer de aanwezigheid van God tijdens de dienst.”

Wat valt je op aan deze drie zinnen? Herlees ze nog eens Wat hebben ze gemeenschappelijk? Dat ze alle drie beginnen metik. En dat kenmerkt de moderne christen. Onder invloed van onze westerse cultuur, met name door de grote hoeveelheid reclame-boodschappen via verschillende media, zijn wij Homo Consumens geworden, de consumerende mens. De consumerende mens laat zich in de eerste plaats leiden door wat hij voelt bij een bepaald product en in de tweede plaats wat het product voor hem of haar kan betekenen. De consumerende christen doet hetzelfde. Die vraagt zich af wat voor gevoel een gemeente, een dienst of zelfs Jezus bij hem of haar losmaakt en wat de kerk, een kerkdienst en zelfs de Allerheiligste voor hem of haar kan doen. Foute boel. Als Homo Consumens kun je de kerk natuurlijk niet binnentreden.

Hoe dan wel? Hoe voorkomen we dat we gaan consumeren in de kerk? En hoe kunnen we onze kerkdiensten zo vormgeven dat we de bezoekers aan de dienst niet in de verleiding brengen om te gaan consumeren? Een aantal suggesties.

  1. Zet je hart op het juiste. Verlang niet langer naar krachtige aanrakingen van de Heilige Geest, maar verlang naar de Heilige Geest zelf. Verlang niet naar de liefde van Jezus, maar naar Jezus zelf.
  2. Geef de Geest de ruimte. Niet alleen om warme gevoelens op te wekken, maar ook om je te overtuigen van zonde. Dat is geen fijn gevoel.
  3. Beoordeel kerkdiensten niet aan de hand van het gevoel wat je er bij hebt. Ten diepste doet het er niet toe of een dienst gezellig, indrukwekkend of warm of vrolijk was. Gebruik liever criteria als deze: Stond Christus centraal? Is wat er gebeurd is in overeenstemming met de Bijbel? Kreeg de Geest van God ruimte om te doen wat Hij wil? En: droeg de dienst vrucht?
  4. Muziek is geen vorm van kerkelijk entertainment. Het is een middel om mensen te helpen zich ten volle bewust te worden van God en voor Hem open te staan.
  5. Voor de zangleiders: wees kritisch op jezelf wanneer je liederen kiest. Kies je ze omdat je ze zelf mooi vindt, of omdat ze Gods boodschap voor de gemeente dragen? Zijn ze theologisch correct of zijn ze te sterk afgestemd op de waan van deze tijd?
  6. Kom naar de dienst om je lofoffers te brengen. En leer de gemeente om naar de dienst te komen om lofoffers te brengen.

Mocht het niet lukken om de jezelf en de gemeente te ontrukken aan de geest van het consumentisme, schaf dan de collecte af en ga entree heffen aan de deur. Met het geld dat je binnenhaalt kun je de beste apparatuur aanschaffen, een fulltime muziekteam aanstellen en iedere week weer een andere (christelijke) cabaretier aan het woord laten. Adverteer vervolgens dat je vluchten naar de hemel aanbiedt voor een spotprijs – met toilet aan boord!


next page next page close

Frisse kijk op zondagochtend

Louie Giglio schrijft: “We moeten onze kijk op de zondagse dienst grondig herzien”. Momenteel zijn we er op gericht om de mensen die de kerk binnenkomen in contact te brengen met God, en daar is iets mis mee. Waarom moeten de mensen die vol zijn van Gods Geest met God in contact gebracht worden? Zouden ze niet voortdurend in contact moeten staan met God? Iedereen die christen is weet dat het antwoord daarop een volmondig ‘ja’ is. Niet iedereen weet echter wat dat betekent.
God is alomtegenwoordig. Dat betekent dat hij overal is. Je kunt je nergens verstoppen voor God. Hij staat full-time naast je. In Psalm 139 staat dat en Jona is daar ook achtergekomen. God is dichtbij iedereen, maar niet iedereen staat met God in contact. Voor Christenen wordt Gods nabijheid nog nadrukkelijker beloofd. Jezus zegt in Mattheüs 28 dat hij altijd met ons zal zijn, tot aan het einde van de wereld zoals wij die kennen. Deze woorden werden uitgesproken door een man die plotseling lichamelijk verscheen, nadat hij was gestorven en begraven. Het heeft een ondertoon: “Laat mensen eeuwenlang beweren dat ik dood en begraven ben. Laat ze zeggen dat ik nooit bestaan heb en bovendien Gods zoon niet was. Maar ik kom altijd weer persoonlijk naar jullie. Tot aan de laatste generatie toe!” Om Jezus kan niemand heen, net zo min dat iemand om God heen kan. Vraag Jona…
Maar contact met God betekent meer dan Gods aanwezigheid alleen. Voor interpersoonlijk contact heb je twee personen nodig. God is er. Ben jij er ook? Sterker nog ben jij voortdurend in Gods aanwezigheid? Zie jij de troon van God voortdurend? Spreek je regelmatig met papa? Breng je voortdurend lofoffers (Hebreeën 13:15-16) en wil je elk uur van de dag de Heer prijzen (Psalm 34:2)? Of ben je het kind dat éénmaal per week een dik uur op bezoek gaat en dat hele uur nodig heeft om te wennen aan Gods aanwezigheid? En vraag je je dan ook nog af waarom je zo weinig merkt van Gods aanwezigheid? Misschien merkt God wel weinig van jouw aanwezigheid!
Louie Giglio heeft gelijk, we moeten onze kijk op de zondagse dienst eens herzien. In plaats van er van uit te gaan dat mensen opgewarmd moeten worden en gewezen en gericht moeten worden op de Vader, moesten we er maar eens van uitgaan dat ze al de hele week aan het aanbidden zijn. Want dat is de opdracht in Hebr. 13:15-16! Lofprijs is een dagelijks onderdeel van het normale christelijke leven. Aanbidding in de Bijbel is vaker een individuele daad dan een groepsgebeuren. Dat jij thuis God aanbidt is het uitgangspunt, het feestelijk samen aanbidden is de bonus. Net zo min dat je je gebit gezond kunt houden door halfjaarlijks naar de tandarts te gaan kun je geestelijk gezond blijven door wekelijks naar de kerk te gaan. Een gezond gebit vereist dagelijks tandenpoetsen, een gezond geestelijk leven vraagt om dagelijks contact met God.
Wat je kunt doen als technicus, muzikant, zangleider, danser, dramaspeler? Leef het voor. En kaart het aan bij de leiding van je gemeente!

next page next page close Als je muzikaal, technisch, organisatorisch of in creativiteit wil groeien, moet je voortdurend iets doen wat je net wel, niet niet kan! "
next page next page close

Instellen van monitoren

Geluidstechnici hebben over het algemeen meer moeite met het afstellen van het geluid van monitoren dan met het afstellen van geluid in de zaal. Soms zit er in het geheel geen logica in de afstelling van deze speakers. Hier volgen een aantal tips.

 

Plaatsing van de monitoren

Zorg dat de weg die het geluid aflegt niet wordt gehinderd door instrumenten of bladmuziek standaards. Zangers en zangeressen moeten de monitoren kunnen zien. Zet vooraf aan een oefening of dienst alle monitoren op het podium eens 50% open op de mengtafel en loop er eens langs. De monitoren moeten luid en duidelijk te horen zijn, maar niet te hard. Let er ook op dat alle monitoren ongeveer even luid klinken.

 

De soundcheck

Zet bij de soundcheck tegelijkertijd de zaal en de monitoren aan. Doordat de muzikanten een deel van het zaalgeluid terugkrijgen horen ze zichzelf beter en kun je de monitoren minder hard zetten. Zet het zaalgeluid wel een fractie zachter dan dat je tijdens de dienst zult doen, want tijdens de dienst zit de zaal vol en krijgen de muzikanten minder geluid terug van de zaal. Luister door middel van je hoofdtelefoon tijdens de soundcheck of de korte oefentijd vooraf aan de dienst regelmatig de monitorgroepen af. De meeste mengtafels hebben daar een knopje voor.

 

Wat hoor je op de monitoren?

Het belangrijkste geluid op de monitoren van de zangers en zangeressen is referentie-geluid. Daarmee bedoel ik de piano en/of de gitaar. Wanneer zangers dit geluid goed kunnen horen zullen ze zuiver mee kunnen zingen. Als ze het niet goed kunnen horen beginnen ze vals te klinken omdat ze geen idee hebben op welke preciese toonhoogte de band speelt. Zingt je zanggroep vals? Draai dan de stemmen naar beneden en de piano of gitaar naar boven.

Probeer de zang op de monitoren van de zanggroep zo zacht mogelijk te houden. Hoe luider de zang staat, des te meer zullen ze je vragen om de eigen stem nog wat harder te zetten. Voorkom dit door als volgt op het verzoek ‘mag ik wat harder?’ te reageren: je zet de monitorgroep een streepje lager en zet de zanger(es) een streepje hoger samen met de gitaar en/of piano. Op deze manier verbeter je bij ieder verzoek de balans, in plaats van de monitor steeds harder af te stellen.

Let er verder op dat de toetsenisten en gitaristen elkaar goed kunnen horen. Deze instrumenten willen nog wel eens in elkaars vaarwater zitten en vaak hebben ze dat niet eens door doordat ze elkaar niet horen. Zet ze dus standaard op elkaars monitor. Speelt één van de instrumenten niet in de maat? Voeg een beetje hi-hat of snare toe op de monitor.

Speelt de drummer te hard? Zet dan de monitor een klein beetje zachter. Doordat hij of zij moeite moet doen om de rest van de band te horen zal het volume aangepast worden. Een andere methode werkt ook: doe het snare- en tomgeluid (een beetje luid) op de monitor. Hetzelfde geldt voor de overhead-microfoons, maar pas op: overhead-microfoons geven gemakkelijk feedback.

Nogmaals: luister regelmatig met de hoofdtelefoon monitorgroepen af. En loop zo nu en dan eens over het podium om te luisteren of het geluid op het podium nog klopt. Het afstemmen van het geluid op het podium is net zo belangrijk als het geluid in de zaal.


Laat drums beter klinken

Hier is een artikel dat zowel voor muzikanten (drummers) als technici zeer interessant...
article post

Geluidstechniek TIP

Van Christ Huff, professioneel kerkgeluidstechnicus: When you notice a band member...
article post

Techniek kerkdienst

Onlangs hebben we onze techniek flink uitgebreid. Inmiddels kunnen we kleine én grote...
article post

Vlucht naar de hemel

Bent u ook al druk aan het sparen? Want laten we eerlijk zijn. Een weekje Indonesië,...
article post

Frisse kijk op zondagochtend

Louie Giglio schrijft: “We moeten onze kijk op de zondagse dienst grondig...
article post
"Als je muzikaal, technisch, organisatorisch of in creativiteit wil groeien, moet je voortdurend iets doen wat je net wel, niet niet kan! "
article post

Instellen van monitoren

Geluidstechnici hebben over het algemeen meer moeite met het afstellen van het geluid van...
article post