rss search

Dienst met een hele lage opkomst

line

Dit artikel over het voorbereiden van een zangdienst is geschreven voor de weblog van het muziekwerk van de VB Bethel te Drachten.

Op 23 mei een dienst met een hele lage opkomst. Er waren maar twee aanwezig, maar ik vond het niet erg want één van de twee was erg Hoog Bezoek. De dienst speelde zich af in mijn hoofd. In mijn hand een gitaar en naast mij pen en papier. En toen begon de dienst. Ik zong en Hij luisterde. Over dankbaarheid, over het vol ontzag neerbuigen voor Hem en over Zijn trouw door alles heen. Hier en daar werd de dienst even onderbroken doordat het ‘muziekteam’ even wat ging noteren of een intro op vijf verschillende manieren overdeed.

Maar Hij vond het niet erg. Iedere keer als ik een lied opnieuw inzette en meende wat ik zong, was Hij blij met wat hij hoorde. “Ik ben op zoek mensen die in geest en waarheid aanbidden,” zegt Hij telkens weer in mijn hoofd. Plaats, tijd, ambiance, muzikale kwaliteit en opkomst maken niet uit.

Sommige mensen zeggen dat wanneer we de dienst nauwkeurig voorbereiden, we de Heilige Geest niet de ruimte geven om de leiding te nemen. Daar ben ik het niet mee eens: toen ik deze dienst op 23 mei voorbereidde, was de Heilige Geest op dat moment niet bezig om mijn lofprijs en aanbidding te leiden? Is Hij alleen aan het werk op zondag? Dat geloof ik niet. Ik geloof dat Hij op 23 mei heeft geprobeerd me te sturen in mijn keuzes. Nadien is de dienst nog wat bijgesteld in gesprek met Heine Bosma en daar zie ik ook de hand van God in. Dan nog de oefenavond: 9 juni om zeven uur. Als muziekteam concentreren we ons op de noten, akkoorden, accenten en overgangen maar dat verhindert het Hoge Bezoek niet om te komen.

En op zondagochtend 12 juni is Hij alwéér aanwezig. Hij zit voor jou, naast jou, achter jou, overal om je heen. En als wij naar Hem kijken en luisteren is Hij bereid ook dan de leiding te nemen. Het is goed mogelijk dat het programma van 12 juni heel anders verloopt dan op 9 juni of 23 mei. Misschien komen onze nauwkeurige voorbereidingen dan goed uit de verf; en misschien ook niet. Maar dat maakt niet uit: het Hoge Bezoek heeft het toch allemaal al gehoord. Op 9 juni én op 23 mei.

Misschien dat de Heilige Geest daarom de dienst soms heel anders laat verlopen dan verwacht?


1 reactie

line
  1. Interesto

    Dit zijn de mooiste diensten

    line

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *