rss search

Emerging Church de nieuwe kerk?

line
U leest een artikel die hoort bij een serie genaamd “The Emerging Church”. Klik op de links om de andere artikelen behorende bij deze serie te lezen.

1. Emerging Church: De nieuwe kerk

2. Emerging Church: Als Jezus zijn.

3. Emerging Church: Kerk en wereld.

4. Emerging Church: Over appels, bomen en bijeenkomsten.

5. Emerging Church: Einde evangelisatie.

 

De Emerging Church, is dat de toekomst voor de kerk? Het is een splinternieuw en heel erg interessant en fris concept, maar wat moeten we hier mee? Moeten we er eigenlijk wel iets mee?

Ik denk het wel, en daarom begin ik een serie over de Emerging Church.

Hier een kort verkennend stuk, maar ik verwacht dat dit gaat uitgroeien tot een hele serie, de komende weken. En daarmee besef ik heel goed dat ik mijn hand in een wespennest steek. De term ‘Emerging Church’ is, zo blijkt, besmet. Berucht zelfs. Na kort onderzoek heb ik vastgesteld dat er op het internet veel meer negatieve als positieve stukken zijn geschreven. Sterker nog: er is nauwelijks iets beschrijvends geschreven, op een Wikipedia-entry na. Een aantal weblogs die zich negatief over de beweging uitspreken -ik heb er vier gelezen – zijn niet de moeite waard. Hun beschrijvingen van de beweging kloppen aantoonbaar niet. Ik heb ze niet uitgelezen omdat ze, soms met veel emotie, allerlei verkeerde leren weerlegden die tot zover ik weet helemaal niet worden geleerd in de Emerging Church beweging. Wie relevante en genuanceerde informatie zoekt kan het beste terecht bij Engelstalige boeken en sites.

 

Wat is de Emerging Church?

Er bestaat geen kerkgenootschap die zich “Emerging Church” noemt. Ook is het niet uitgevonden of gesticht. Het is een beweging die er al een tijdje was voordat deze beschreven werd. De beweging is niet op één plek ontstaan, maar op verschillende plaatsen tegelijkertijd, wereldwijd. De meeste Emerging Church-achtige kerken worden gevonden in Engeland en de Verenigde Staten, maar ook in Nederland zijn ze te vinden. Soms zelfs zonder te weten dat ze Emerging Church of, vrij vertaald, Opkomende Kerk zijn. Zo kan ik me herinneren dat ik jaren geleden (het moet rond 1995 zijn geweest) een groep jongeren ben tegengekomen die de kenmerken vertoonden van een Emerging Church. Ze vierden het avondmaal in de groep, praatten met iedereen over Jezus, waren helemaal verslaafd (hun eigen woorden) aan bidden en ontdekten overal in de wereld Gods aanwezigheid. Dat is typisch Emerging Church. Maar pas in 1999 werd de term “Emerging Church” gebruikt…

De Emerging Church lijkt precies te zijn wat het woord zegt, een opkomende kerk. Een type kerk die aan invloed en ledental wint in de laatste jaren. Maar is het dé opkomende kerk, ofwel: zal de grote meerderheid van kerken binnen twintig jaar de Emerging Church-kenmerken vertonen? Dat denk ik niet. De maatschappij is zo pluriform dat één type kerk niet iedere doelgroep en leeftijdscategorie kan aanspreken. Wel zie ik het gebeuren dat deze kerkvorm een flinke stempel gaat drukken op kerkelijk Nederland binnen, laten we zeggen, een decennium.

 

De kenmerken van de Emerging Church

De Emerging Church is een beweging die op verschillende plaatsen en op verschillende momenten is ontstaan. Al die kerken zijn natuurlijk niet precies hetzelfde. Maar ze hebben een aantal kenmerken gemeen:

 1. Identificatie met Jezus. Ze proberen Jezus na te volgen in deze tijd.
 2. Transformatie van seculiere ruimte. Hun wereldbeeld kent geen scherpe scheiding tussen dat wat heilig en onheilig is. Ze leggen sterk de nadruk op God als schepper.
 3. Leven als gemeenschap. Dit brengen ze tot uitdrukking in het werken in kleine groepen en de nadruk op relaties in plaats van programma’s.
 4. Openheid voor anderen. Het verwelkomen van mensen met andere denkbeelden of levensstijlen
 5. Dienstbaarheid. Ze zijn zeer betrokken in de samenleving.
 6. Geen consumenten maar producenten.
 7. Creativiteit in navolging van de Schepper. Nieuwe expressies in kerk en samenleving.
 8. Anti-autoritair leiderschap. Leiders staan in dienst van de gemeenschap en zijn niet bedoeld om de baas te spelen over anderen.
 9. Spiritualiteit. De spiritualiteit neemt een belangrijke plaats in en wordt op nieuwe manieren beleefd.

Deze kenmerken komen uit het boek “Emerging Churches” van Eddie Gibbs en Ryan K. Bolger. Ze staan overigens ook zo op Wikipedia. Blijkbaar heeft de auteur dezelfde bron gebruikt.

 

Wat vinden we er hier van?

Het is wel zo beleefd om eerst kennis te nemen van een beweging, en dan pas een mening daarover te vormen. Niet te snel iets van vinden dus. De kenmerken hierboven zien er goed uit, maar er zijn ook sprekers actief en boeken op de markt die dingen verkondigen, met name over de Bijbel en het concept ‘waarheid’, waar ik beslist niet achter kan staan. Bij alles wat we zeggen over de Emerging Church moeten we nauwkeurig zijn: wie of wat bedoelen we precies? Het is beter om niet de hele beweging te bestempelen als hemels of duivels, maar om ieder kenmerk op zijn eigen waarde beoordelen. En dan bedoel ik de ieder van de negen kenmerken die Gibbs en Bolger hebben genoemd. Bij ieder kenmerk wil ik me afvragen:

 • Is het waar dat de Emerging Church op dat gebied beter aansluit op de maatschappij dan de reguliere kerk?
 • Sluit het aan bij de eeuwenoude tijdloze boodschap van de Bijbel?
 • Is het praktisch haalbaar? Kunnen we het uitvoeren in een kleine of middelgrote of grote kerk?
 • En tenslotte: wat voor invloed heeft het op de kerkdienst? Daar gaat deze site immers over. Als we iets leren van de Emerging Church, wat let ons om het binnenkort in de praktijk uit te proberen?

De Emerging Church beweging kan ons helpen, als kerkdienst medewerkers. In de eerste plaats om op een frisse manier te kijken naar onze eigen kerk en in de tweede plaats om bewust te worden van de veranderde vragen en behoeften van onze omgeving. Als we die behoeften herkennen in onze eigen omgeving maar niet blij zijn met de manier waarop verschillende Emerging Churches er mee om gaan, dan zullen we creatief moeten zijn en met een beter alternatief moeten komen.

 

Links

Interessant artikel over een Emerging Church in Nederland

VDKCC helpt kerken met hun kerkdienst.


Geen reacties

line

Trackbacks/Pingbacks

 1. Emerging Church deel II - Als Jezus - de KerkDienst - […] 1. Emerging Church: De nieuwe kerk […]
 2. Emerging Church deel III - kerk en wereld - de KerkDienst - […] 1. Emerging Church: De nieuwe kerk […]

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *